2012-05-02TCP/IP als Master

12
TCP/IP als MasterTCP/IP als Master
De TCP/IP module als master opent veel deuren naar flexibel gebruik. Het is niet meer nodig om via een vast touchscreen in de muur sferen, time events, logische klokken te programmeren. Dit kan vanaf nu in de TCP/IP module geconfigureerd worden. Met de TCP/IP module kunnen tezelfdertijd 20 toestellen communiceren d.w.z. terwijl u met de Smartphone de TV bedient kan uw echtgenote de lichten in de tuin activeren via de iPad en kan nog iemand anders de verwarming op comfortstand plaatsen op de PC touchscreen.

TCP/IP als Master