2016-05-06Een boom, een beleving

Download bijlage
1
Een boom, een beleving
Het kersvers ingerichte kantoorgebouw van domoticabedrijf
Duotecno in Brugge (B) wil vooral beleving oproepen. SheCi.
be
architecten slaagde er in om zakelijkheid en experience op
wonderlijke wijze te mixen. Wellicht is het meest opmerkelijke
interieurelement... een boom.