Energy Management SmappeeMeten van energieverbruik

Download afbeelding
Meten van energieverbruikMeten van energieverbruikMeten van energieverbruikMeten van energieverbruik
In samenwerking met Smappee is het mogelijk om uw volledige energieverbruik te meten. Van het kleinste toestel tot de zwaarste
verbruiker, door de tijd heen leert uw Smappee uw woning kennen en is het mogelijk om toestellen te benoemen. Door de weergave
in de Duotecno Homemanager en app wordt een duidelijk overzicht van uw verbruik opgesteld, waardoor u op een bewustere manier
met uw energieverbruik om kan gaan. Naast elektriciteit is het tevens mogelijk om gas, water en zonnepanelen te integreren.