DT30-INTemperatuursensor op maat

Download afbeelding
1
Temperatuursensor op maat
De temperatuursensor wordt door ons op maat ingebouw in een door U opgestuurd blind plaatje naar keuze.
Deze sensor meet de temperatuur in de ruimte en wordt getoond op de Touch-screens of iPad/iPhone.
De sensor wordt aangesloten op de ingang van een input module (DT07-16).