fbpx

Wanneer en hoe moet ik de bus afsluiten bij een Smartbox+?

Bij een Smartbox+ zit er een afsluitjumper naast de schroefklemmen voor de bus.

Indien de installatie maar één Smartbox+ bevat is het noodzakelijk dat er minimum in één van de twee RJ11 connectoren een afsluitweerstand geplaatst wordt.

Wordt een tweede Smartbox+ naast de eerste geplaatst dan sluiten we de uiteinden van beide Smartbox+ af met een afsluitweerstand.

Een niet afgesloten CAN-bus zal ertoe leiden dat de installatie niet correct of niet stabiel werkt.

Wat doet iedere timer juist en hoe reageren ze bij kort en lang drukken

In de software zijn 6 verschillende timer operatoren aanwezig. Dit zijn echter RELATIEVE TIMER OPERATOREN. D.w.z. : de ingestelde tijden zullen pas in werking treden NA het loslaten van de druktoets !

Een timer die een dagelijks terugkerende routine oproept, wordt aangemaakt op het LCD scherm zelf. Dit zijn de zgn. TimeEvents en geen Timers !

Edge Delay (uitschakelvertraging op beide flanken):

Hertriggerbare timer.

De timer triggert zowel bij een stijgende of dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang blijft te-tijd actief.

 

Input Delay (vertraagd inschakelen op pos. flank) :

De timer triggert bij een stijgende flank van het Ingangssignaal.

Na deze inschakeltijd blijft de uitgang ti-tijd actief zolang het ingangssignaal actief is.

 

Output Delay (vertraagd uitschakelen na neg. flank) :

Hertriggerbare timer.

De timer triggert bij een dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang volgt de ingang en blijft een to-tijd actief

 

Falling edge Delay(vertraagd uitschakelen na neg.flank):

Hertriggerbare timer.

De timer triggert bij een dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang zal bij het afschakelen van de ingang een tf-tijd actief zijn.

 

Delay (vertraagd uitschakelen na neg. flank) :

Niet hertriggerbare timer.

De timer triggert bij een dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang volgt de ingang en blijft een td-tijd actief.

 

Rising Edge Delay :

Hertriggerbare timer.

De timer triggert bij een stijgende flank van het ingangssignaal. De uitgang blijft een tr-tijd actief ongeacht het ingangssignaal.

 

OPM :Indien er een van deze logische operatoren of timers in een binding worden gebruikt, dan wordt dit een conditie binding. Zowel timers+ condities zijn beperk.

Het aantal Timers en Conditie bindings kunnen worden geraadpleegd via de bindingsofwtware. Tabblad “node resource” van elke module.

Timer operatoren kunnen niet worden gebruikt bij IRTX en DUOSWITCH units.

Hoe meet ik de weerstand van de bus als ik een CAN-switch in de installatie heb?

Bij een installatie met een CAN-switch moet je op elke buslijn de weerstand meten.

Waarvoor dient die schakelaar 120 ohm op de interfaces?

De beide uiteinden van de bus moeten afgesloten door een afsluitweerstand van 120 ohm. Als stand 120E geselecteerd is dan wordt de afsluitweerstand gebruikt. Dit mag ENKEL indien deze interface zich als laatste op de bus bevindt, m.a.w. wanneer de bus kabel toekomt en NIET meer vertrekt. Op deze manier wordt de bus aan één zijde afgesloten.

Ik heb iconen doorgestuurd en ze komen er niet op de touchscreen. Wat doe ik verkeerd?

Eens de bitmaps zijn doorgestuurd moet de touchscreen eerst nog een reset krijgen. De touchscreen zal gewoon heropstarten. Tijdens deze heropstart worden de nieuwe bitmaps ingeladen.

Wat is het verschil tussen short puls en short puls + state?

Event Short Puls :

Bij een korte puls op de ingang, zal deze functie het

signaal doorsturen naar de gebonden uitgang.

Event Short Puls + State :
Dit leggen we best uit met een voorbeeld.

Stel dat er twee druktoetsen (DT1 en DT2) zijn en 2 lichtpunten. DT1 schakelt enkel lichtpunt 1, DT2 schakelt beide lichtpunten aan en uit.

Er ontstaan bij deze situatie een aantal mogelijkheden :

 1. DT1 en DT2 worden beide ingesteld als : Event Short Puls : Indien DT1 eerst ingedrukt wordt, dan zal lichtpunt 1 branden. Drukt men nu op DT2, dan zal lichtpunt 1 doven en lichtpunt 2 branden.
 2. DT1 wordt ingesteld als EventShortPuls, DT2 wordt ingesteld als EventShort Puls + State : Indien DT1 eerst wordt ingedrukt, zal lichtpunt 1 branden. Drukt men nu op DT2, dan zal gecontroleerd worden wat de status is van lichtpunt 1 en zorgt dit ervoor dat beide lichtpunten branden.
 3. DT1 wordt ingesteld als Event Short Puls + State : bij deze keuze kan het gebeuren dat men 2* moet drukken op DT1 om lichtpunt 1 te veranderen van stand.
 • Dus, oplossing b is de juiste keuze.

Wat zijn Binding Flags en wat is het verschil?

Deze vlaggen kunnen gebruikt worden voor het visualiseren van bepaalde toestanden in een binding. Het instellen van een Binding Flag kunt u kiezen rechtsboven het editeervenster van de bindingen.

Er zijn 3 soorten Binding Flags :

 • NO CHANGE : Bij het uitvoeren van de binding is er geen statusmelding van de ingangen op het LCD scherm zichtbaar. Wordt standaard gebruikt. (bvb. Detectoren, drukknopen)
 • PRE (condition) : Na het uitvoeren van de binding is er een statusmelding van de ingangen op het LCD scherm zichtbaar. De status die getoond wordt is de toestand van de afzonderlijke ingangen in deze binding. Wordt gebruikt om het visualiseren van de toestand van een voorwaarde (bvb. Donker Buiten, Na 22h.)
 • POST (conditon) : Na het uitvoeren van de binding is er een statusmelding van de ingangen op het LCD scherm zichtbaar. De status van de ingangen toont de toestand van de uitgang in deze binding. (bvb. Een Virtual stuurt een lichtkring).

Als men werkt met auto bindings wordt dit automatisch aangepast waar nodig!

Wanneer een ingang in twee bindings voorkomt en de binding vlaggen zijn in de eerste binding PRE en in de tweede POST dan zal de status van de ingang verkeerd zijn.

Wat is het verschil tussen ‘Plug & Play’, ‘Browse Clr’, ‘Browse’ en ‘Update database’?

De database wordt door de master lcd opgebouwd en doorgestuurd naar alle slave’s en gateway’s. In deze database, zitten alle nodes en units met hun respectievelijke naam en de status (aan, uit, setpoint enz..)

 • Plug and Play :  Deze functie zal de volledige database in de touchscreen wissen, zoeken naar nieuwe modules en zal deze dan een logisch adres toekennen. Waarna de volledige database opnieuw zal worden opgebouwd.

Deze functie mag gebruikt worden bij het toevoegen van nieuwe modules of het verwijderen van modules + opvragen van de namen + status van de uitgangen.

 • Browse Clr :  Deze functie zal de volledige database in de touchscreen wissen. Waarna de volledige database opnieuw zal worden opgebouwd.Deze functie mag gebruikt worden bij het verwijderen van modules + opvragen van de namen + status van de uitgangen .
 • Browse : Deze functie zal de volledige bestaande database in de touchscreen updaten.Deze functie mag gebruikt worden voor het opvragen van de namen + status van de uitgangen.
 • Update database : Deze functie zal alleen de statussen van de uitgangen in de database updaten

 

Ik krijg volgende error in de binding sofware: MESSAGE_ERROR_TRANCIEVER_CHIP

Dit komt wijst op een ernstig CAN-bus probleem.

Mogelijke oorzaken:

 • Afsluitweerstanden niet correct.
 • Fout in de bekabeling.

Parameters:

 • Node adres = De module die het CAN-bus probleem opmerkt. In de binding software is dit meestal 0xFD (=modem).
 • Unit adres = Altijd 0xFF. In de binding software is dit meestal 0xFF.

Oplossing: afsluitweerstand controleren, controleren op ster, controleren op overbelasting van de voedingen, resetten.

Ik krijg volgende error in de binding sofware: MESSAGE_ERROR_CAN_TX_PROTOCOL_TIMEOUT

Dit komt voor wanneer een zender na 15x hetzelfde bericht te hersturen geen antwoord krijgt van de bestemming. Uit het foutbericht kan je niet nagaan naar welke node dit bericht verstuurd werd.  In de binding software is dit foutbericht meestal afkomstig van de modem: adres=0xFD,0xFF. Via de communicatie tracer kan nagaan gegaan worden naar wie het laatste bericht verstuurd werd.

Deze moet wel al openstaan voor de foutmelding gebeurd is.

Indien dit tijdens het browsen of het doorsturen van programmatie gebeurd kan dit evt in het onderste venster nagegaan worden.

Mogelijke oorzaken: De bestemming naar wie het bericht verstuurd werd heeft niet geantwoord (omdat deze van de bus) gegaan is.

Parameters:

 • Node adres = De zender van een bericht die geen antwoord krijgt op het verzonden bericht. In de binding software is dit meestal 0xFD (=modem).
 • Unit adres = Indien een unit het bericht verzonden heeft 0x00 tem 0xFE, indien de node dan 0xFF. In de binding software is dit meestal 0xFF.

Oplossing: afsluitweerstand controleren, controleren op ster, controleren op overbelasting van de voedingen, resetten.

Ik krijg volgende error in de binding sofware: MESSAGE_ERROR_REFUSED_RUNNING_STATE

Dit komt voor wanneer een node een bericht ontvangt dat niet voor hem bestemd is dan verstuurd deze dit foutbericht. Mogelijke oorzaak indien deze fout gebeurd tijdens het browsen of PNP: Modules met een dubbel logisch adres ?

Parameters:

 • Node adres = De ontvanger van het verkeerde bericht.
 • Unit adres =Altijd 0xFF

Oplossing: meermaals proberen door te sturen.  Indien niet ok, een reset uitvoeren.

Is het voldoende om op het groene ‘V’tje te drukken om de unit properties door te sturen?

Nee, na het aanpassen van de unit properties moet je op de enkele dubbele pijl drukken om die instelling te wijzigen, het is dus niet voldoende om op het groene ‘V’tje te drukken.

Mijn schakelaar doet raar. Bv: Ledjes blijven branden. De functies worden uit het niets geactiveerd.

Je mag de schakelaar niet loskoppelen wanneer er nog spanning op zit want de schakelaar wordt dan gekalibreerd terwijl je de knoppen vast hebt.

Oplossing: Wanneer je de domotica reset, dan zal de schakelaar opnieuw kalibreren bij het opstarten.

Ik heb een naam gewijzigd in de binding sofware en doorgestuurd. Maar ik zie nog steeds de oude naam.

Na het wijzigen van namen moet je browsen met de master zodat de database gewijzigd wordt.

Hoe moet ik een module vervangen?

Wanneer een defecte module moet worden vervangen in de programmatie gaat dit heel snel via de ‘problem solve wizard’
De module hardware matig vervangen. Mocht de master vragen om een plug and play te starten, deze NIET laten uitvoeren!
Gewoon met de bindingsoftware online gaan met de laatste programmatie file. Tijdens zijn browse krijg je volgende melding.

Klik vervolgens op volgende. Nu krijg je een paar keuzes. De keuze die standaard geselecteerd is mag je niet volgen. Je kiest voor  en klikt op volgende.

Vervolgens ziet u het fysisch adres van de oude (defecte) module staan met daaronder het fysisch adres van de nieuwe module. Klik vervolgens op ‘Replace’.  De software zal nu het juiste logisch adres schrijven naar de nieuwe module.

OPM: mocht u meerdere modules tegelijk willen vervangen, moet u telkens in het drop down menu de juiste oude module linken aan de juiste nieuwe module. Dan telkens bevestigen met replace bij elke combinatie.

Klik vervolgens op voltooien. Nu zal de software de bus volledig scannen (browsen). Wanneer hij dit gedaan heeft krijg je een melding dat er programmatie verschillen zijn. Dit klopt omdat de nieuwe modules nog niet geprogrammeerd zijn. (We hebben enkel maar het juiste adres geven daarnet).

Kies dan voor volgende en laat de software alle namen en bindings doorsturen naar alle modules.

OPM: deze functie werkt enkel als je een module vervangt door een module van hetzelfde type met evenveel units. (bijvoorbeeld een relais module in een relais module, een dimmer in een dimmer)

Sinds Telenet/Proximus langs is geweest kan ik niet meer verbinden via mijn app of homemanager.

Er moet een port forwarding ingesteld worden in de modem.

 • Telenet
  • Ga naar ‘Mijn Telenet’: https://login.prd.telenet.be/openid/login
  • Klik op ‘Mijn internet’.
  • Klik op ‘Draadloze instellingen’ en daarna op ‘Geavanceerd’
  • oKies ‘IPv4 firewall & Port forwarding’.
  • Vul het ipadres van de smartbox+ en de poort in.

 • Proximus
  • B-box3
   • Connecteer op de modem via het adres 192.168.1.1 in een webbrowser.
   • Log in op de modem met het wachtwoord te vinden op de achterkant van de modem.
   • Klik op de optie ‘Toegangscontrole’.
   • Selecteer de tab ‘Portmapping’.
   • Klik op de klop ‘Voeg nieuwe poortmap toe’.
   • Selecteer ‘TCP’ en voer poortnummer 5001 in.
   • Vul het ipadres van de Smartbox+ in.
   • Klik op ‘OK’ op de instellingen op te slaan.
  • B-box2
   • Connecteer op de modem via het adres 192.168.1.1 in een browser.
   • Log in op de modem met het serienummer te vinden op de achterkant van de modem.
   • Klik op de optie ‘Advanced Settings’.
   • Selecteer de optie ‘LAN servers’.
   • Klik op ‘New Entry’.
   • Selecteer ‘TCP’ en voer poortnummer 5001 in.
   • Server name: Duotecno TCP/IP
   • Access activated: Yes
   • Public Start Port: 5001
   • Public End Port: 5001
   • Protocol: TCP
   • LAN start Port: 5001
 • Local IP Address: ip adres van de Smartbox+
  • Klik op ‘Apply’ om de instellingen op te slaan.

Timescheduling. Ik heb de time event gewijzigd en doorgestuurd, maar de events worden niet uitgevoerd wanneer ik dit test.

Wanneer scheduling getest wordt (bv binnen 5 minuten) moet men even van weektype veranderen en terug zetten

Mijn pc vindt de modem niet… De com-poort is verdwenen…

Gebruik altijd dezelfde usb poort om de modem aan te sluiten.
Ga na of dat de driver van de CAN Modem geïnstalleerd is.

Ik snap iets niet helemaal, ik ken de waarheidstabellen voor de OR en de XOR functies echter gebeurt het heel dat de OR functie niet werkt en de XOR functie wel, is er iets wat ik over het hoofd zie want ik weet dat het enige verschil is dat als 2 ingangen 1 zijn de uitgang 0 is.

U moet er rekening mee houden dat iedere binding voor een input een interne status bijhoudt. (0 of 1).
Bij kort drukken toggelt deze constant als u er op drukt.
 
Als je kort drukken in combinatie met een OR gebruikt kan je soms een situatie hebben waarbij er geen verandering optreedt.
Voorbeeld
1+1=1
1+0=1
1+1=1
1+0=1
0+0=0
Bij het drukken zal er dan geen functie uitgevoerd worden. Blijft als resultaat 1 houden.
Dit is ook zichtbaar als je meerdere inputs via een operator koppelt met de binding vlaggen PRE. (Hier zie je de status van de inputs in de binding.)
 
In feite is het aangeraden om met kort drukken altijd de XOR te gebruiken.
Hierbij zal er bij iedere keer er een input van toestand verandert een actie getriggerd worden.
Voorbeeld
1^1=0
1^0=1
1^1=0
0^1=1
0^0=0
 

Bij langdrukken mag je de OR functie gebruiken omdat de status van de input dan het al/dan niet fysisch indrukken is.